Kinh doanh qua Facebook, Zalo có phải nộp thuế? – Thương gia thị trường (lời châm biếm, lời chế nhạo) (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự mua báo dài hạn) (Blog)


Hiện nay chưa có văn bản nào định nghĩa thuật ngữ “kinh doanh qua mạng” là gì và bao gồm những hoạt động nào. Trên thực tế, hiểu theo nghĩa hẹp thì đây là hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc mua bán hàng hóa thông qua phương tiện mà mạng internet.

Việc kinh doanh qua mạng vẫn cần nộp thuế theo quy định. Ảnh Internet.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì “hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”.

Như vậy việc kinh doanh qua mạng cũng chính là một trong những hoạt động thương mại điện tử. Do vậy khi thực hiện hoạt động này, các chủ thể tham gia phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, trong đó có hai văn bản hướng dẫn trực tiếp là Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về thương mại điện tử, Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử.

Theo các văn bản này thì ngoài việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về công khai thông tin (về hàng hóa, giá cả, điều kiện giao dịch chung, vận chuyển – giao nhận, phương thức thanh toán…) theo quy định tại Mục 2 Chương 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật (Khoản 7 Điều 37 Nghị định 52/2013/NĐ-CP).

Thực chất internet chỉ là một trong các hình thức kinh doanh nên các chủ thể tiến hành kinh doanh phải thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

Như vậy, cá nhân kinh doanh qua mạng, trong đó có mạng xã hội (Facebook, Zalo…) phải thực hiện nghĩ vụ thuế. Tuy nhiên, cũng tương tự như hoạt động kinh doanh bán lẻ, bán hàng dong hay các hình thức kinh doanh không cố định về địa điểm kinh doanh khác, nhà nước hiện nay chưa có cơ chế kiểm soát thiết thực đối với hoạt động kinh doanh qua mạng của các cá nhân.

Tuy nhiên nếu hoạt động kinh doanh qua mạng của các tổ chức kinh tế hay hộ gia đình  thì việc kê khai thuế phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp không đóng thuế, thì tùy từng hành vi vi phạm (không kê khai, kê khai sai, trốn thuế, gian lận thuế…) người vi phạm sẽ bị xử lý với hành vi tương ứng được quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC (điều 12, điều 13).Source link

ask google

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*